Biredskapsfabriken
Varukorgen

KRAV

 
 Vi rengör era KRAV-godkända ramar och vax. Maila ert certifikat och ert underleverantörsavtal till oss. Underleverantörsavtalet får ni från ert certifieringsorgan.
 
Vaxhantering

Rensning av vaxavfall är en förtroendesak som måste resultera i en fullt ärlig behandling av alla partier, såväl små som stora. Hos oss rensas varje parti för sig. Det ser vi som rensningens A och O.

Allt som kommer i beröring med vaxet är hos oss av rostfritt material. Det ger våra vaxkakor en särdeles vacker, gul färg som uppskattas av såväl bina som biodlaren.
Sänd gemensamt i föreningar, så får ni hög rabatt. Minst 10 medlemmar skall det vara. Ni kan även lämna det till någon av våra återförsäljare. Adresslappar och specifikationer för gemensamma sändningar kan erhållas.

Namn, bostadsadress, postadress och tel.nr och antal kolli skall finnas för alla medlemmar i gemensamma sändningar. Krav-kunder måste sända kopia av registreringsbeviset. Vill du att vi ska kassera några ramar efter rensningen, skriv då eldas på kollit. Då utgår ingen extra kostnad för ramen. Rent vax mottages för valsning året om. Isolerade lådor mottages ej för desinficering.

SÄRBEHANDLING
Efter påtryckningar från många biodlare som ej vill ha Apistan i sitt vax, kan vi nu särbehandla ditt vax om du skriver ett intyg med namn, adress och tel nr och märker dina kollin med "SÄRBEHANDLAS".

VIKTIGT NÄR DU LÄMNAR RAMAR!

Använd inga otillåtna malmedel
Lämpligaste malmedlet är B 401 som är biologisk och ättiksyra, dessa håller malen borta och är ej skadliga för bin och människor. De finns på sid 20 i katalogen.
Allt vaxavfall kontrolleras innan det tas om hand i vår vaxanläggning. Vax och vaxavfall behäftat med otillåtet malmedel brännes. Därför kan du som ej använt otillåtet malmedel känna dig trygg. Vi hanterar inte sådant vax, vi bränner det. Ramarna kan ibland användas beroende på vilket gift som användes. De senaste åren är det många som använt nya paradimal. Det får absolut ej användas i vax. Det råder säljförbud på nya paradimal sedan 20/10 1994. Kom ihåg att bina lagrar honungen i vaxet. Honungen äter vi och då finns stränga regler för kemikalier och bekämpningsmedel.

Extra avgift för ramar angripna av vaxmal
Vaxmalen äter ditt vax, du får mindre kvar. Vårt arbete försvåras genom vaxmalens kokonger bygger samman vax och ramar till stora block och gör dem så ohanterliga att de ofta bryts sönder. För sådana partier debiterar vi en extra avgift.

Du måste ange antal kolli och cellstorlek

Förutom namn, adress och tel nr måste du ange antal kolli på din sändning till oss samt den cellstorlek du vill ha. Saknas uppgift om cellstorlek levererar vi cellstorlek 5,1 mm.

Plastmellanväggar
Ramar med mellanväggar av plast mottages ej för rensning.

Marino Svensson