Biredskapsfabriken
Varukorgen

Östervåla-kupan

Tak av aluminiumplåt isolerat med 30 mm isolering av frigolit. 3 st täckbrädor av 9 mm båtplywood. Skattlåda med 10 ramar, klädd med spontad och profilerad panel. Invändigt 6 mm plywood och isolerad emd 20 mm frigolit.Trådspärrgaller. Yngelrum lik skattlådan men innehåller också sommarlucka. Kofferthandtag medföljer. Botten lik Skälderhus. Varroabotten ingår som standard. Isolerad botten kan väljas och måste anges i beställningen. Varje låda är försedd med extra flusterhål mitt på en sida, reglerbart med flusterkarusell från öppet, spärrat med spärrgaller eller helt stängt. Det tillför många funktioner. Bina använder hålet som extra- eller huvudfluster, de kan lättare avdunsta vatten ur nektarn, ventilera kupan i övrigt och spar på så sätt energi. Vid yngeluppflyttning kan drönarna komma ut och undgå en plågsam död. Vid drottningtillsättning kommer hålet till pass, och när man gör avläggare som enkelt kan ställas över/under modersamhället. 

Klicka gärna på länken och se filmen om vår fina

Östervåla-kupa

Lågnormal
Lågnormal
Svea
Svea
HLS
HLS
HS
HS
Norsk
Norsk